Schmersal vyvíjí a vyrábí mimořádně široký program velmi kvalitních spínacích přístrojů určených jak k zajištění bezpečnosti strojů a strojních zařízení tak pro průmyslovou automatizaci a výtahovou techniku.V části bezpečně spínat a sledovat naleznete neobyčejně rozsáhlý výrobní program bezpečnostních spínacích přístrojů určených ke sledování polohy ochranných krytů a dveří a bezdotykové zajištění nebezpečných míst, prostor a oblastí. Kromě toho je v této kapitole ještě velké množství bezpečnostních spínačů a přístrojů určených ke speciálním aplikacím.


V části bezpečné zpracování signálů naleznete bezpečnostní reléové moduly pro nejrůznější bezpečnostní úkoly (např. pro nouzové zastavení, monitorování ochranných krytů), stejně jako centrální a decentralizované řídící systémy na mikroprocesorové bázi – např. stavebnicový koncept pro řízení bezpečnostních funkcí pro malé stroje.


V části automatizační technika naleznete spínače a spínací přístroje určené k mechanickému sledování polohy v rozmanitých oblastech použití, jakož i senzoriku s různými principy fungování. Kromě toho je zde i rozsáhlý výrobní program povelových a signalizačních přístrojů (tlačítek, přepínačů a signálek).


V části EX-spínače naleznete spínače a přístroje, které mohou být v souladu s příslušnými normami a předpisy nasazeny do prostředí s nebezpečím výbušných plynů a par nebo prachů. Například polohové spínače, bezpečnostní spínače, na bezdotykovém principu pracující bezpečnostní senzory ap.


V části výtahová technika naleznete výtahové spínací přístroje pro rozmanitá místa použití: Od nasazení v šachtě, přes kabinu až ke strojovně. Patrové a jemně nastavitelné přepínače, dveřní kontakty, polohové a koncové spínače, magnetické spínače, dveřní uzávěrky, systémy nouzového volání i systém USP určený pro bezdotykové sledování polohy kabiny v šachtě.

NOVINKY

Bezpečnostní světelné clony v mimořádně kompaktním tvaru

Aktuální novinky:

Jedinečná ochrana proti manipulaci: Nová generace bezpečnostních pantových spínačů TESK
(31.05.2014)

Rádi bychom Vám zde představili další z novinek firmy Schmersal uvedených na trh v letošním roce. Jedná se o jedinečné provedení bezpečnostního spínače integrovaného do závěsu dveří. TESK, jak se tato nová generace pantových spínačů označuje, zajišťuje jak mechanickou funkci závěsu dveří, tak elektrickou funkci bezpečnostního spínače. Pro uživatele to znamená, že nahradí jedním přístrojem závěs dveří a současně spínač, který bezpečnou polohu ochranných dveří a krytů sleduje. více

 
Malé rozměry, vysoká odolnost vůči manipulaci: Nový bezpečnostní RFID-senzor
(12.05.2014)

Na sklonku loňského roku představila firma Schmersal na výstavě SPS IPC DRIVES v Norimberku nový bezpečnostní senzor řady RSS 260. Tento bezpečnostní senzor přitom v sobě sdružuje úspěšný detekční princip technologie RFID a miniaturní rozměry. Ačkoli malý, umožňuje tento unikátní přístroj velkou spínací vzdálenost. více